Tarifes infantils

Per apuntar-se és imprescindible:

 

 

 

Descomptes adicionals (de setembre a juny):

  1. Pagament trimestral : 10%
  2. Certificat de l’Escola Bressol, centre d’acollida o  mares de dia: 10%.
  3. Família nombrosa: 10%
  4. Si es fan dues activitats la segona quedarà reduïda a: 18,50€

Els descomptes acumulables fins a un màxim del 20%